Linia 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk realizowana przez ELFEKO S.A. w Konsorcjum z firmami SPIE Elbud Gdańsk S.A. (jako lider Konsorcjum) oraz ELTEL Networks Energetyka S.A. na podstawie umowy z 2014 r. Dwutorowa linia o długości ponad 100 km zbudowana w części jako linia nadleśna została odebrana w sierpniu 2021 r. i po załączeniu stała się ważnym elementem Krajowego Systemu Energetycznego.

 

System zarządzania ELFEKO S.A. od ponad 20 lat jest corocznie audytowany przez niezależne jednostki certyfikacyjne.

Strona 2 z 6