W dniu 7 października 2015 r. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na stacji 400/110kV Ełk Bis, realizowanej w formule pod klucz przez ELFEKO S.A.

W dniach od 15 do 17 września 2015 r. w Bielsku-Białej odbyły się 28 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB.

Nowa linia 400 kV będzie jednym z filarów zasilania województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego, a w dalszym czasie umożliwi rozbiórkę wyeksploatowanych torów istniejącej linii 220 kV.

więcej...

Nowa stacja 400/110 kV Ełk Bis powstaje w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk.

więcej ...

Strona 5 z 6