W dniach od 15 do 17 września 2015 r. w Bielsku-Białej odbyły się 28 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB.

Nowa linia 400 kV będzie jednym z filarów zasilania województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego, a w dalszym czasie umożliwi rozbiórkę wyeksploatowanych torów istniejącej linii 220 kV.

więcej...

Nowa stacja 400/110 kV Ełk Bis powstaje w miejscowości Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk.

więcej ...

23 sierpnia w Rewie odbyły się "Regaty o puchar Elfeko S.A.".

W dniu 13.08.2013 r. w Warszawie pomiędzy PSE S.A. a Konsorcjum reprezentowanym przez ELFEKO S.A. została podpisana umowa na realizację "pod klucz" linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice - Siedlce.

Strona 5 z 6