Wymagania:

 • Wykształcenie i doświadczenie zawodowe zgodne z wymogami prawnymi
 • Ukończony aktualny kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (minimum 2 lata)
 • Dokładność, zaangażowanie i wysoka kultura osobista

Zakres obowiązków:

 • Kontrolowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż. i ochrony środowiska, doradztwo w tym zakresie, opracowywanie i wdrażanie działań modernizacyjnych
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych, analizowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz potencjalnych zagrożeń
 • Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń BHP
 • Prowadzenie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich aktualizacja
 • Prowadzenie i zarządzanie dokumentacją związaną z obszarem BHP i ppoż. oraz ochrony środowiska
 • Reprezentowanie firmy przed organami kontroli
 • Realizacja wszystkich innych działań wymienionych w rozporządzeniu w sprawie służby BHP

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń
 • Pakiet świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (min. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, zapomogi, pożyczki na cele mieszkaniowe)
 • Pakiet benefitów, w tym min. prywatna opieka medyczna na terenie całego kraju, program Multisport, Pracownicze Plany Kapitałowe

Oferty ze zdjęciem, prosimy składać za pośrednictwem platformy Pracuj.pl