• PROJEKTY ENERGETYCZNE W PEŁNYM ZAKRESIE
  • LINIE NAPOWIETRZNE 400 KV, 220 KV, 110 KV
  • ROZDZIELNIE ENERGETYCZNE 400 KV, 220 KV, 110 KV
  • TRAKTY ŚWIATŁOWODOWE OPGW, ADSS I ZIEMNE
  • INSTALACJE OZE
  • LABORATORIUM POMIARÓW PEM​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​