O nas

Historia firmy ELFEKO sięga 1987 roku, a jej początki wiążą się z działalnością zorientowaną na współpracę z energetyką, jako firma świadcząca usługi w sektorze energetyki dystrybucyjnej.

Z upływem czasu nasza oferta powiększyła się o usługi w branży telekomunikacyjnej w dziedzinie łączności światłowodowej i bezprzewodowej. Od lat nasza spółka rozwija pracownie projektowe branży telekomunikacyjnej i energetycznej oraz pracownię realizującą projekty parków elektrowni wiatrowych oraz rozwija działalność projektowo - wdrożeniową i budowlaną w szeroko rozumianym projekcie budowy i infrastruktury Odnawialnych Źródeł Energii - OZE.

Głównymi odbiorcami naszych usług są: PSE S.A., ENERGA Operator S.A., Tauron Dystrybucja S.A., ENEA Operator S.A., Polska Grupa Energetyczna S.A., operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej, firmy developerskie w zakresie budowy urządzeń i systemów OZE.

W ciągu ostatnich lat położyliśmy duży nacisk na rozwój nowych technologii w energetyce oraz telekomunikacji. W 2004 roku otworzyliśmy laboratorium pomiaru pól elektromagnetycznych, które w 2006 roku uzyskało certyfikat akredytacji PCA. Od 2004 roku rozpoczęliśmy wdrażanie technologii związanych z projektowaniem i budową linii kablowych 110kV i NN, a w ostatnim czasie nasi pracownicy zostali przeszkoleni oraz uzyskali certyfikaty umożliwiające samodzielny montaż osprzętu linii kablowych WN.

W czasie swojej ponad dwudziestoletniej działalności Firma ELFEKO dała się poznać jako rzetelny i fachowy wykonawca projektów, studiów wykonalności oraz prac związanych z budową obiektów energetycznych i telekomunikacyjnych oraz usuwaniem kolizji z obiektami energetycznymi.