OGŁOSZENIE o konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej budynku wielofunkcyjnego przy ul. Wały Jagiellońskie 2/4, w Gdańsku, woj. pomorskie


  GDAŃSK, 03. 04. 2017 r.

logo SARP

 Ogłoszenie o konkursie architektonicznym objętym patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże”,  z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27.

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ

BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO

przy ul. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 2/4, w GDAŃSKU, WOJ. POMORSKIE

(konkurs otwarty, dwuetapowy, studialno – realizacyjny, w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu; Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu Organizator powierzył Zarządowi Oddziału „Wybrzeże” Stowarzyszenia Architektów Polskich, z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27).

Organizator konkursu:

ELFEKO S.A.

z siedzibą w Gdyni, przy ul. Hutniczej 20A ,

NIP 9581176804, REGON 191455086

www.elfeko.pl

Biuro konkursu:

Siedziba Oddziału „Wybrzeże” Stowarzyszenia Architektów Polskich,

80-386 Gdańsk, Targ Węglowy 27,

tel. +48 58 301-41-52, fax 48 58 301-04-53

www.gdansk.sarp.org.pl

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby upoważnione do kontaktów z Uczestnikami konkursu:

Sekretarz konkursu: arch. Joanna Wciorka-Konat,

Zastępca Sekretarza konkursu: arch. Barbara Wilemborek

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest opracowanie dwuwariantowej, realizacyjnej koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku wielofunkcyjnego (hotelowo – biurowego wraz z pasażem handlowo – usługowym) oraz koncepcji zagospodarowania terenu – w granicach określonych na załącznikach mapowych, zgodnie z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wytycznymi przestrzenno - architektonicznymi Organizatora zawartymi w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu.

Sposób uzyskania regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu dostępny jest w formie zapisu elektronicznego, do pobrania na stronie na stronie internetowej Biura Konkursu: http://www.gdansk.sarp.org.pl

Sposób porozumiewania się z Organizatorem:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie konkursu wszelką korespondencję, związaną z niniejszym konkursem, należy kierować na adres Biura konkursu: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże” Targ Węglowy 27 80-836 Gdańsk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy zawarte są w Regulaminie konkursu.

Terminy konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu   więcej ...