„Instalacja pomp ciepła do ogrzewania i klimatyzacji w nowo budowanym budynku biurowo-usługowym oraz hali produkcyjnej”

Charakterystyka zadania:

Przystępując do budowy budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym, o powierzchni zabudowy ok. 1.000 m2, oraz hali magazynowo - warsztatowej o powierzchni zabudowy ok. 1.000 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą firma ELFEKO Inwestycje Feil, Piwko Spółka Jawna pozyskała dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zakup pomp ciepła do ogrzewania oraz klimatyzacji.

Realizacja zadania:

Zakres prac obejmował instalację pompy ciepła typu powietrze-woda wspomaganej przez kocioł elektryczny w budynku hali magazynowo – warsztatowej. Zastosowano powietrzną pompę ciepła DIMPLEX Model; LA 40TU szt. 1, moc zainstalowana 29,3 [kW], planowana produkcja energii cieplnej 80,9 [MWh/rok], sprawność pompy 3,9 [COP]; Dolne źródło – Powietrze.  

Natomiast w budynku biurowo-usługowym zainstalowano dwie niezależne pompy ciepła typu woda-woda. Jedna odpowiedzialna za grzanie, gruntowa pompa ciepła DIMPLEX Model; SI130TUR+, moc zainstalowana 108,5 [kW], planowana produkcja energii cieplnej 334,4 [MWh/rok], sprawność pompy 4,59 [COP]; Dolne źródło - grunt 23 odwierty po 100 mb. Druga odpowiedzialna za wentylację, pracująca w układzie rewersyjnym gruntowa pompa ciepła DIMPLEX Model; SI 50TU +, moc zainstalowana 52 [kW], planowana produkcja energii cieplnej 134,5 [MWh/rok], sprawność pompy 5 [COP]; Dolne źródło - grunt 11 odwiertów po 100 mb.

Finansowanie inwestycji:

Łączny koszt przeprowadzonego zadania wyniósł 1 568 774,00 PLN, co stanowiło koszt kwalifikowany. Zgodnie z umową pożyczki nr WFOŚ/P/49/2013 zawartą pomiędzy firmą ELFEKO Inwestycje Feil, Piwko Spółka Jawna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, firma Elfeko otrzymała pożyczkę w wysokości 700 000,00 PLN.

Więcej na stronie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej