Linia 400 kV Ostrołęka – Stanisławów to jedna z kluczowych inwestycji dla bezpieczeństwa wschodniej i centralnej Polski.

 

Za nami wykonane fundamenty ponad 180 z 229 stanowisk oraz wzniesione 147 z 229 konstrukcji słupowych. Stanowi to odpowiednio 79% oraz 64% zaawansowania prac nad projektem. Rozpoczęliśmy również montaż pierwszych przewodów.