Dnia 19 lipca 2022 r. podpisaliśmy umowę z ENERGA Operator S.A. Oddział w Płocku umowę na budowę stacji 110/15 kV GPZ Michałówek.