System zarządzania ELFEKO S.A. od ponad 20 lat jest corocznie audytowany przez niezależne jednostki certyfikacyjne.

Początkowo wdrożyliśmy system zarządzania jakością, który wraz z rozwojem firmy został rozszerzony o system zarządzania środowiskowego, a następnie o system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W czerwcu odbył się kolejny audyt nadzoru potwierdzający, że zintegrowany system zarządzania ELFEKO S.A. spełnia wymagania standardów: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-ISO 45001:2018.