W dniu 13.08.2013 r. w Warszawie pomiędzy PSE S.A. a Konsorcjum reprezentowanym przez ELFEKO S.A. została podpisana umowa na realizację "pod klucz" linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice - Siedlce.