W dniu 7 października 2015 r. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na stacji 400/110kV Ełk Bis, realizowanej w formule pod klucz przez ELFEKO S.A.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele PSE S.A., Ministerstwa Gospodarki, władz samorządowych oraz odpowiedzialni za realizację pracownicy ELFEKO S.A.