Nowa linia 400 kV będzie jednym z filarów zasilania województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego, a w dalszym czasie umożliwi rozbiórkę wyeksploatowanych torów istniejącej linii 220 kV.

więcej...