W naszej firmie funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący system zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015), system zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2015) oraz system zarządzania bezpieczeństwem i  higieną pracy (PN-ISO 45001:2018). Zgodność z  normami została potwierdzona w procesie certyfikacji i  podlega okresowym nadzorom PRS, co gwarantuje naszym klientom wysoki poziom jakości usług realizowanych z  dbałością o  środowisko i  troską o  bezpieczeństwo pracowników. Laboratorium badawcze wykonujące pomiary pola elektromagnetycznego spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 i posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 760. Zakres akredytacji dostępny jest na stronie https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20760,plik.html