W naszej firmie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania obejmujący system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zgodność z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 oraz PN-N-18001 została potwierdzona w procesie certyfikacji i podlega okresowym nadzorom, co gwarantuje naszym klientom wysoki poziom jakości usług realizowanych z dbałością o środowisko. Laboratorium badawcze wykonujące pomiary pola elektromagnetycznego spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, co zostało potwierdzone certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 760.