Miejsce pracy: Gdynia

Zakres obowiązków:

Do podstawowych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należeć będą:

 • analiza dokumentacji projektowej,
 • przygotowywanie i kierowanie zapytań ofertowych do dostawców i podwykonawców,
 • sporządzanie   dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji (opisy, tabele, harmonogramy),
 • analiza ofert dostawców i podwykonawców,
 • bieżące rozliczanie kontraktów,
 • współpraca z dostawcami i podwykonawcami na etapie realizacji kontraktów.
 
Oczekiwania:
 
 • wykształcenie wyższe, kierunek budownictwo lub pokrewne,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w przygotowaniu lub realizacji inwestycji kubaturowych,
 • wysoki stopień samodzielności w wykonywaniu zadań,
 • otwartość,
 • wysokie zaangażowanie w powierzone obowiązki, sumienność, dokładność,
 • obsługa komputera MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B. 

 

Mile widzianym będzie:

 • obsługa programu AutoCad,
 • pełnienie samodzielnych funkcji technicznych przy realizacji obiektów kubaturowych,
 • znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w profesjonalnym zespole, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość zdobycia uprawnień budowlanych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • dobrą atmosferę w pracy,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • pakiet opieki medycznej i pakiet Multisport.

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz przyszłych rekrutacji.

 

Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji zgody o następującej treści:

"Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych oraz, że zostałem/-am poinformowany/-a o przetwarzaniu moich danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych".

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  gromadzonych przez Administratora – ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, Kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN wpłacony w całości, oraz wskazanych przez niego odbiorców danych jak i podmioty trzecie z nim współpracujące na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania, dla jakich są one gromadzone (przeprowadzenia procesu rekrutacji)”.

 


Administratorem danych osobowych jest  ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, Kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN wpłacony w całości. Dane kontaktowe: ELFEKO S.A., 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 58 663 16 64, fax: 58 623 00 50. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na potrzeby zatrudnienia na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w tym również przyszłych rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych i innych ustaw szczególnych. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika i innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia) w zakresie wskazanym przez Administratora – jest niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu lub niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe przekazywane mogą być odbiorcom danych działającym w imieniu lub na zlecenie Administratora oraz podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem, tj. upoważnionym pracownikom Administratora, dostawcom usług IT, a także dostawcom usług HR – na potrzeby i w zakresie realizacji celów przetwarzania. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak 1 roku od momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a ponadto cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.