Zarząd

Tomasz Feil - Prezes Zarządu
Kazimierz Piwko - V-ce Prezes Zarządu
sekretariat tel. 58 663-16-64 wew. 0

Dział Finansowy

Rafał Bareła - Dyrektor Finansowy
Katarzyna Welke - Za-ca Dyrektora Finansowego, Główna Księgowa
DZIAŁ KSIĘGOWY wew. 221, 282, 283, 284
KADRY I PŁACE wew. 280, 281
BHP wew. 290

Dział Marketingu i Rozwoju

Janusz Krefft - Dyrektor Marketingu i Rozwoju
DZIAŁ PRZYGOTOWYWANIA OFERT wew. 207, 208, 223

Dział Inwestycji

Maciej Schulz - Dyrektor Inwestycji Elektroenergetycznych
ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH wew. 302, 303, 304, 305, 306
ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA LINII ENERGETYCZNYCH wew. 311, 312, 313, 317, 318
ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI wew. 330, 329
ZESPÓŁ OBSŁUGI INWESTYCJI TELEKOMUNIKACYJNYCH wew. 314, 321
ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ wew. 307, 308, 309
LABORATORIUM wew. 290

Zespół Inwestycji Budownictwa Kubaturowego

Piotr Kossak - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Budownictwa Kubaturowego
DZIAŁ ADMINISTARCJI wew. 336

Dział Produkcji

Tomasz Tetych - Dyrektor Techniczny
Aleksander Piwko - Z-ca Dyrektora ds. Linii Elektroenergetycznych
Adam Ziolkowski - Z-ca Dyrektora ds. Stacji Elektroenergetycznych
DZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI wew. 210, 211, 212, 213
DZIAŁ LOGISTYKI wew. 293
MAGAZYN wew. 292

Dział IT

wew. 335

Biuro w Warszawie

UL. ŻUPNICZA 17
03 - 821 WARSZAWA
tel.: 22 670-21-76
fax: 22 670-24-32

 

Biuro we Wrocławiu

UL. MOKRONOSKA 2
52 - 407 WROCŁAW
tel.: 71 711-09-38
fax: 71 711-09-10