W naszej firmie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania obejmujący system zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego. Zgodność z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 została potwierdzona w procesie certyfikacji i podlega okresowym nadzorom, co gwarantuje naszym klientom wysoki poziom jakości usług realizowanych z dbałością o środowisko. Laboratorium badawcze wykonujące pomiary pola elektromagnetycznego spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, co zostało potwierdzone certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 760.