Od 2000 roku posiadamy wdrożony i stale rozwijany system zarządzania według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 gwarantujący, że nasze usługi są świadczone na najwyższym poziomie. W strukturze firmy znajduje się laboratorium badawcze wykonujące pomiary pola elektromagnetycznego. Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzone certyfikatem Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 760.